Preguntes Freqüents

Preguntes més freqüents

 

1. Una neteja dental pot fer-me mal a l'esmalt?

La tartectomía o neteja dental té com a objectiu l'eliminació de placa i tosca dental. La inserció dent - geniva - zona radicular és molt important per a una bona prevenció i conservació de la salut bucodental i de tots els seus teixits. Per tant, l'esmalt es respecta al màxim com teixit dur. Només farem ús de pastes abrasives profilàctiques per a la remoció de taques.

 2. La Malaltia Periodontal es cura només amb una neteja anual?

Hem d'entendre la MALALTIA PERIODONTAL com una PATOLOGIA dels teixits que engloben les nostres dents. Suposa una pèrdua d'os així com la consegüent desaparició de teixits tous. Un pacient periodontal ha de ser tractat com qualsevol persona amb una malaltia, és a dir, amb solució de continuïtat i baix monitorització del professional. Seràn doncs necessàries diverses teràpies clíniques repartides en diferents sessions al llarg del temps que així s'estableixi i un manteniment i motivació per part del pacient.

3. Importen només les dents per a la confecció d'una pròtesi fixa?

Per a la correcta confecció de qualsevol tipus de pròtesi fixa és imprescindible comptar amb un bon estat dels nostres teixits tous dentals. Qualsevol anomalia periodontal ha d'estar controlada i mantinguda pel professional abans de la preparació i confecció d'una pròtesi.

4. Hi ha alternatives al tallat per les pròtesis fixes?

L'Odontologia contemporània ens ofereix una varietat de possibilitats per ser més conservadors amb els teixits dentaris dels nostres pacients. L'Odontologia Adhesiva permet arribar a resultats molt òptims sense la necessitat de destruir teixit dentari.

5. Puc tapar aquests forats negres que es veuen entre les meves dents i les genives?

Les troneres són els espais negres que s'observen en pacients amb recessions gingival i pèrdua de teixits tous. Els nous materials i tècniques ens permeten tancar aquests espais i retornar al pacient una bona estètica dental.

6. Puc tapar o tancar espais que separen les meves dents?

Aquestes separacions entre dents s'anomenen diastemes. Igual que en l'apartat anterior, els diastemes també poden ser tractats amb odontologia adhesiva; sense oblidar el tractament ortodòntic, ja que segons la magnitud del cas, sempre cal plantejar al pacient com una alternativa.

7. Pròtesi Fixa / Pont o Implant amb corona?

La preparació per a la col.locació i confecció d'un pont suposa el tallat d'una o diverses peces dentals. Res més conservador que la col • locació d'un implant unitari, per exemple per reposar una dent davant del tallat d'almenys dues peces dentals per a la correcta fixació d'un pont.

8. M'alce pels matins amb mals de cap, de mandíbula i rechine per les nits. Què puc fer? ¿A què es deu?

Els problemes de l'ATM són molt freqüents en l'actualitat en la nostra població. Poden ser deguts a problemes anatòmics i funcionals de la mateixa manera que a qualsevol parafunció. L'estrès és el major factor conductor. De manera inconscient fa que premem i bruxem les nostres dents durant la nit i en alguns casos de forma diürna. Per això, apareixen nombrosos desgastos en les vores incisals, cúspides i coll de les dents. El problema pot ser tractat mitjançant medicació, teràpia miofuncional i la consegüent col • locació d'una fèrula de descàrrega.